Mijn Trend

Werken via Trend People - meest gestelde vragen
 

Waar vind ik informatie over cao gerelateerde onderwerpen?
De cao voor uitzendkrachten is via deze link beschikbaar (link). De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) heeft in samenwerking met FNV, CNV vakmensen, De Unie en LBV de cao voor uitzendkrachten tot stand gebracht.
De cao omvat richtlijnen omtrent:
- de rechtspositie van een uitzendkracht;
- aard, aanvang en einde van de arbeidsverhouding;
- uur beloning: inschaling vindt plaats in overleg met de opdrachtgever en wordt volgens de cao voor uitzendkrachten ofwel gebaseerd op de beloningsregeling zoals de opdrachtgever die kent, ofwel op het ABU loongebouw. In de uitzendovereenkomst staat vermeld welke beloningsregeling wordt gevolgd; indien de beloningsregeling van de opdrachtgever wordt gevolgd, geldt dit voor het feitelijk loon, ATV/ADV-regeling, toeslagen voor overwerk/onregelmatige uren, initiële loonsverhogingen, kostenvergoedingen en periodieke salarisverhogingen;
- kostenvergoedingen: onbelaste vergoedingen kunnen worden uitbetaald, voor zover deze fiscaal zijn toegestaan en tevens worden toegekend door betreffende opdrachtgever aan werknemers in vast dienstverband. In een aantal gevallen dient een declaratieformulier te worden ingevuld.

Hoe declareer ik mijn gewerkte uren? 
Gewerkte uren dien je wekelijks digitaal in te vullen via ons urenportaal. Indien je via Trend People aan de slag gaat, ontvang je hier inlogcodes voor. Het is belangrijk om je uren uiterlijk vrijdag (of te wel op je laatste werkdag van de week) in te voeren en je degene die de uren accordeert vervolgens een seintje te geven. Op maandagochtend gaan wij, indien je uren geaccordeerd zijn, over tot verwerking en uitbetaling. Indien je in de ouderenzorg werkzaam bent, kan je jouw gewerkte uren op een papieren tijdrapport invullen en per e-mail versturen naar Trend People. De papieren versie van het tijdrapport vind je hier:


Tijdrapport cao VVT (link om te openen)

 

Declaraties die op maandag om uiterlijk 15:00 uur zijn ingediend en geaccordeerd, en waarvan de uren overeenkomen, worden die week gegarandeerd uitbetaald.

 

Klik hier hier voor ons filmpje op You Tube met uitleg over het urenprotaal.


Hoe declareer ik mijn reiskosten?

Indien je in aanmerking komt voor een kilometervergoeding, wordt dit bedrag per gewerkte dag automatisch aan je uitbetaald. Indien je in aanmerking komt voor reiskostenvergoeding o.b.v. openbaar vervoer, dien je in de week waarin je kosten declareert een bewijs te mailen naar jouw vestiging van Trend People.

In geval van een anonieme OV-chipkaart, kunnen de laatste 10 transacties worden opgevraagd bij een balie of verkoopautomaat van de Nederlandse Spoorwegen of een andere vervoerder waarmee is gereisd.

In geval van een persoonlijke OV-chipkaart, kan via OV-chipkaart.nl een reisoverzicht worden gedownload en vervolgens worden afgedrukt.

Hieronder vind je een kilometer declaratie formulier, voor eventuele zakelijke kilometers buiten woon-werk verkeer om. Of indien je in de zorg werkt en extramurale routes dient te rijden.

 

Hoe ontvang ik mijn loonspecificatie en/of jaaropgave?

Na iedere uitbetaling wordt er een loonspecificatie aangemaakt welke is in te zien in het urenportaal. De loonspecificatie dient tevens als verklaring voor opgebouwde (pensioen)rechten. Ook wordt er in januari een jaaropgave ten behoeve van je belastingaangifte aangemaakt. Deze zie je ook in het urenportaal.

 

Bouw ik vakantiedagen en vakantiegeld op?

Een uitzendkracht heeft, net als een vaste medewerker recht op vergoedingen, zoals vakantiegeld, vakantiedagen en kort verzuim. Aangezien de uitzendkracht alleen de echt gewerkte uren krijgt uitbetaald alsmede de feestdagen, worden de overige vergoedingen opgebouwd met ieder gewerkt uur en berekend in percentages van het bruto uurloon. De gereserveerde bedragen vind je, wekelijks gecumuleerd, vermeld op je loonspecificatie.

Opgenomen vakantiedagen en kort verzuim kun je door laten betalen, voor zover een reserve aanwezig is. Je opgebouwde vakantiegeld kun je opvragen bij een vakantie van 5 dagen of meer. Je kunt om uitbetaling van de totale reserveringen verzoeken na beëindiging van de overeenkomst als er geen aansluitende overeenkomst volgt.

 

Indien mijn standaard werkdag een officiële feestdag betreft, krijg ik dan uitbetaald?

Feestdagen worden doorbetaald in de week waarin een feestdag op een doordeweekse dag valt en je op dat moment werkzaam zou zijn geweest.

 

Hoe lang werk ik via Trend People, voordat ik op contract ga bij de organisatie?

Trend People hanteert een uitzendduur waarna de organisatie je een contract mag aanbieden. Deze urentermijn kan per organisatie verschillend zijn.

 

Wat te doen als ik ziek ben?

Indien je ziek bent, dien je dit telefonisch, voor aanvang van de werkzaamheden, maar uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar je werkzaam bent en bij Trend People. De regels omtrent het ziekteverzuim zijn opgenomen in een ziekteverzuimreglement, wat je krijgt uitgereikt en welke wordt toegelicht, bij het tekenen van je uitzendovereenkomst. In fase A1 heb je recht op een ziektewetuitkering van 90%. De uitkering bedraagt 90% van het brutosalaris dat je in de 52 weken daarvoor gemiddeld verdiende. Houd er wel rekening mee dat je over de eerste 2 dagen geen uitkering ontvangt.

 

Hoe zit het met mijn pensioenopbouw?

Mocht je al via een ander uitzendbureau hebben gewerkt en recht op pensioen hebben opgebouwd, dan ontvangen wij graag een verklaring of salarisspecificatie waaruit dat blijkt. Je bouwt dan meteen vanaf de eerste werkdag pensioen op. Indien dit niet het geval is, heb je recht op deze opbouw na 26 gewerkte weken.

 

Overige vragen?

Neem contact op met de vestiging waar jij staat ingeschreven of waarvoor je werkzaam bent via contact.