Wat u moet weten over de inzet van vakantiekrachten

> Definitie van vakantiekrachten

Scholieren en studenten, die in de zomervakantie van hun opleiding of studie tijdelijk werk verrichten.
 

> Periode waarin vakantiewerk verricht wordt

Werkzaamheden die aangemerkt mogen worden als vakantiewerk zijn werkzaamheden uitgevoerd in de periode tussen 1 juni en 1 september.   
 
Vakantiekrachten zijn vaak minderjarig. In Nederland gelden strenge regels voor het inzetten van jeugdige werknemers. Zo moet er altijd deskundig toezicht geregeld zijn en is er een limiet aan het aantal uren dat per dag gewerkt mag worden.
 

> 15-jarige werknemers

Kinderen van 15 jaar mogen alleen licht, niet-industrieel werk verrichten buiten de reguliere schooltijden en in de vakanties. Denk hierbij aan: vakken vullen, folders verspreiden en lichte werkzaamheden in land- en tuinbouw of op recreatief gebied. Fysiek zwaar werk, of werk in een risicovolle omgeving is niet toegestaan.

Ook zijn er duidelijke richtlijnen voor het maximale aantal uren dat zij per dag mogen werken. Voor vakantiewerk geldt: maximaal 6 vakantieweken per jaar, waarvan maximaal 4 aaneengesloten weken.
 

> 16- en 17-jarige werknemers

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Zij mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving. Bovendien mag het werk hen niet verhinderen om naar school te gaan.  

Het is hen toegestaan om gemiddeld 40 uur per week te werken. De tijd die zij op school zijn telt ook mee als arbeidstijd. Ze mogen bijvoorbeeld niet 's nachts werken, oproepdiensten doen of overwerken. Ook hebben zij recht op extra rusttijden.
 

> 18-jarige werknemers

Voor 18-jarige werknemers gelden dezelfde regels als voor volwassen werknemers. Zeker als het gaat om arbeidstijden en –omstandigheden is en blijft goede voorlichting en professionele begeleiding uiteraard van essentieel belang.
 
 
Bron: Rijksoverheid
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op: