Vacature

IMH Specialist

Wat bieden we jou?

PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling met een medische specialistische erkenning die werkzaam is op het terrein van de generalistische zorg, maar met name de specialistische zorg. PsyMens heeft meerdere vestigingen in Midden-Nederland. Wij bieden een hooggekwalificeerd, gevarieerd en multidisciplinair behandelaanbod aan volwassenen, kinderen en jongeren die op verandering en verbetering gerichte zorg nodig hebben.
Psychodiagnostiek en psychotherapie beschouwen wij als een ambacht. Het leveren van hooggekwalificeerde zorg is een van onze belangrijkste uitgangspunten. Andere kernbegrippen en uitgangspunten zijn:

 • Alle behandelaren bij PsyMens zijn goed geschoold in hun vakgebied. Er werken onder meer GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten en (kinder- en jeugd)psychiaters bij ons;
 • Bij de opzet van de psychodiagnostiek en het aanbod van psychotherapeutische behandelingen wegen we steeds de meest recentelijke wetenschappelijk inzichten mee;
 • Wij bieden maatwerk door een gedifferentieerd zorgaanbod door hulpverleners uit verschillende therapierichtingen.

PsyMens schept zodanige voorwaarden dat haar professionals in alle rust de benodigde zorg aan kinderen en gezinnen kunnen verlenen. Onze kind en jeugd teams zijn hecht en streven er voortdurend naar om met elkaar de ‘best’ mogelijke zorg te verstrekken.

Over de functie
 • Je behandelt en begeleidt (aanstaande) ouder(s) dan wel het gezinssysteem en het kind of jeugdige met (soms ernstige) sociaal-emotionele problemen en/of ontwikkelings- en gedragsstoornissen;
 • Je doet intakes bij (jonge) kinderen en jeugdigen;
 • Je doet zelfstandig (intelligentie-, persoonlijkheids- en/of neuropsychologisch) onderzoek inclusief de verslaglegging;
 • Je voert ouder-kind observaties uit;
 • Je voert specialistische IMH behandelingen uit;
 • Je werkt in de rol van (mede)behandelaar nauw samen met de professionals werkzaam binnen het team;
 • Je bent nauwkeurig in het registreren van activiteiten en de verslaglegging in het EPD;
 • Je onderhoudt het contact en/of werkt op een prettige wijze samen met huisartsen, praktijkondersteuners, medewerkers van het buurtteam en kinderartsen;
 • Je neemt met enthousiasme deel aan het multidisciplinaire casuïstiekoverleg;
 • Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgaanbod.

Ons aanbod
 • Prettige, stimulerende en kwalitatief hoogwaardige werkomgeving;
 • Collegiale sfeer;
 • Opleidingsbudget;
 • Dienstverband voor 24-36 uur;
 • Salariëring op basis van cao-GGZ afhankelijk van opleiding (registratie);
 • Arbeidsvoorwaarden conform cao -GGZ;
 • Pensioenregeling conform cao - GGZ bij PFZW;
 • Als je gemotiveerd bent om GZ-psycholoog of psychotherapeut te worden, dan bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een opleidingsplek.

Wat vragen we van jou?

Het profiel

 • Je bent BIG geregistreerd GZ-Psycholoog, orthopedagoog-generalist, psychotherapeut, klinisch psycholoog, arts of jeugdarts of kinder- en jeugdpsycholoog NIP;
 • Je hebt een (bijna) voltooide opleiding tot IMH-specialist
 • Het is een pre wanneer je een afgeronde of gestarte opleiding Cognitieve gedragstherapie (CGT) hebt;
 • Je hebt affiniteit, kennis en ervaring met een brede Kind & Jeugd doelgroep, je hebt in het bijzonder affiniteit met en ervaring in de Infant Mental Health;
 • Je staat open voor een training in kortdurende behandelingen o.a. op basis van E-health en het afnemen van ROM-metingen;
 • Je hebt affiniteit met ons zorgaanbod;
 • Je bent initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken.

Over het team Kind en Jeugd
Ons team Kind en jeugd is gespecialiseerd in de psychodiagnostiek en behandelingen van kinderen en jeugdigen tot 23 jaar met ernstige psychische en/of (vermoeden) van psychiatrische problemen. Wij erkennen het belang van een multidimensionale en multidisciplinaire aanpak: elk kind / gezin wordt door ons team bestaande uit GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en verpleegkundig specialisten onderzocht (multidisciplinair) en zowel bij de diagnostiek als behandeling betrekken we niet alleen het kind en de ouders, maar de hele context, inclusief school, het gezin en gezinsbegeleiding (multidimensionaal). We werken outreachend.
Evenals PsyMens maakt onze zusterorganisatie ComeniusGGZ deel uit van de PsyMens Zorggroep. ComeniusGGZ verzorgt - binnen de generalistische basiszorg - diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren met leer-, gedrags- en emotionele problemen. Daarnaast is Comenius een erkende instelling voor diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).
PsyMens werkt nauw samen met buurtteams, huisartsen, praktijkondersteuners en kinderartsen en heeft met alle gemeenten in Midden Nederland contracten gesloten.
De IMH-specialist bij PsyMens speelt een belangrijke rol wanneer de ouder-kindrelatie onder druk staat, of als er sprake is van een verstoorde ouder-kindrelatie door bijvoorbeeld hechting- en/of traumaproblematiek, regulatieproblemen bij het kind, ontwikkelings-problematiek of psychopathologie bij ouder en/of kind. Als IMH-specialist heb je de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor triage, diagnosticeren en het behandelen van de ouder-kindrelatie. De IMH-specialist observeert, interpreteert, diagnosticeert, behandelt en herstelt de ouder-kindrelatie. Je hebt kennis over de ouder-kindrelatie en de vroege ontwikkelingspsychopathologie om te kunnen diagnosticeren. Daarnaast heb je kennis van trauma en hechting. Je bent vaardig in het uitvoeren van waar mogelijk ‘evidence-based’ interventies, die de ouder-kindrelatie laat herstellen.

Geïnteresseerd?

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in bovengeschetst profiel? Dan nodigen wijvan harte uit om te reageren. Stuur jouw CV met motivatie naar: recruitment@psymens.nl
Vacaturenummer: 1789112
Uren per week: 24.00
Werkervaring: Midcareer
Vakgebied: Zorg / Welzijn
Standplaats: WOERDEN
Contactpersoon: Mevrouw W. van Esterik (Wilke)
Telefoon: 0348-422216
E-mail: woerden@trend.nl
Interesse?
of stel een vraag over deze functie
Contactpersoon: Mevrouw W. van Esterik (Wilke)
Telefoon: 0348-422216
E-mail: woerden@trend.nl
Deel deze vacature
IMH Specialist

Solliciteren