Eenendertigen

Wat heb je nodig?

 • Maximaal 4 spelers
 • Het Trend kaartspel, zónder alle kaarten 2 t/m 6.  Toepen speel je alleen met: 7, 8, 9, 10, Boer, Vrouw, Heer en Aas.

Start van het spel
Het spel begint met het schudden van de kaarten en de deler deelt aan iedere speler 3 kaarten. Vervolgens legt de deler nog 3 kaarten open op tafel. Dit word de pot genoemd.

Spelregels
Het doel van het spel is het verzamelen van het hoogste aantal punten met drie kaarten. Per beurt mag iedere speler één kaart uit de pot wisselen met een kaart die hij in zijn handen heeft. Dit om een zo hoog mogelijke combinatie te vormen.

 • Wanneer een speler denkt dat hij de hoogste waarde heeft, dus met de kaarten in zijn hand zo dicht mogelijk bij de 31 is moet hij ‘Pas’ roepen wanneer hij aan de beurt is.
 • Wanneer een speler 31 punten heeft, moet hij ‘Verbied’ roepen en mogen er geen kaarten meer gewisseld worden.
 • Wanneer iemand Pas geroepen heeft mag elke speler nog 1 beurt een kaart wisselen. Nadat alle spelers nog 1 kaart gewisseld hebben worden de scores vergeleken. Degene die het dichtst bij de 31 zit wint het spel.

De score van de kaarten wordt berekend per kleur en het maximum hiervan zijn de behaalde punten. Wanneer je dus een Schoppen Heer, een Schoppen 9 en een Klaveren 8 hebt, dan is de totaalscore 19. Er wordt dus gekeken naar de meest voorkomende kleur, in dit voorbeeld dus Schoppen.

Dit zijn de kaarten die punten opleveren.

 • Wanneer je 3 verschillende kleuren kaarten hebt, word er gewoon gekeken naar de kaart met de hoogste waarde, dit zijn dan je punten.
 • Wanneer je 3 kaarten hebt van dezelfde waarde maar verschillende kleuren dan is dit 30,5 punten waard. Het is dan vrijwel zeker dat jij de winnaar bent en is het slim om Pas te roepen.
 • Wanneer er een 7, 8 en 9 in de pot zitten noemen we dit ‘vuile was’ en zullen er 3 nieuwe kaarten in de pot gelegd worden.

De winnaar
Degene die het dichtst bij de 31 zit wint het spel.

Varianten

 • De speler naast de deler is als eerste aan de beurt en mag zijn of haar 3 kaarten omwisselen met de 3 kaarten uit de pot. Hij/zij mag er ook voor kiezen om de eigen kaarten te houden.
 • De 3 kaarten uit de pot worden gesloten neergelegd, waarna de deler deze kaarten mag omruilen met zijn eigen kaarten. Wanneer de deler heeft beslist, worden de kaarten pas zichtbaar gemaakt. Daarna begint het spel.
 • Er is ook een bekende variant waarin een spel bestaat uit meerdere rondes en er met punten gespeeld wordt. Meestal hebben alle spelers bij het begin van het spel 4 punten, elke ronde raken de verliezende spelers een punt kwijt. Alleen de winnaar van die ronde behoudt al zijn punten. De speler die als eerste al zijn punten verloren heeft komt op de reservebank en ligt pas helemaal uit het spel als hij hierna weer een ronde verliest. De andere spelers zijn ook allemaal uit het spel zodra ze hun laatste punt verloren zijn.